Pic เชียงราย, ทัวร์เที่ยวไทย

เชียงราย แม่สลอง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CRFD02
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - มกราคม 65

เริ่มต้น 9,999.-

Pic เชียงใหม่, เชียงราย

เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CRMFD2
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65

เริ่มต้น 6,990.-

Pic เชียงราย

เชียงราย แม่สรวย ดอยช้าง แม่สลอง สิงห์ปาร์ค 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CRFD04
ช่วงวันที่เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2565

เริ่มต้น 7,555.-

Pic เชียงราย

เชียงราย ดอยช้าง ดอยตุง แม่สลอง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CRFD03
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65

เริ่มต้น 5,999.-

Pic เชียงใหม่, เชียงราย

เชียงราย เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CRMFD3
ช่วงวันที่เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2565

เริ่มต้น 6,998.-