Pic เชียงใหม่

เชียงใหม่ม่วนใจ๋ ไปเต๊อะไปแอ่ว 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMBS01
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม

เริ่มต้น 3,999.-

Pic เชียงใหม่

สุโก้ย ฮานะ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMFD02
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2565

เริ่มต้น 7,900.-

Pic เชียงใหม่, ทัวร์เที่ยวไทย

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMBS02
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2565

เริ่มต้น 6,999.-

Pic เชียงใหม่, ทัวร์เที่ยวไทย

เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMFD03
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม

เริ่มต้น 9,999.-