Pic ชลบุรี

แพ็คเกจ พัทยา คาเฟ่ตกหมึก 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : PKPT01
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

เริ่มต้น 699.-

Pic ชลบุรี

คาเฟ่ตกหมึก Tappia Floating 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : PKPT02
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

เริ่มต้น 400.-