เบตง อัยเยอร์เวง หาดใหญ่

เบตง อัยเยอร์เวง หาดใหญ่

รหัสโปรแกรมทัวร์ : YLFD04

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เบตง

ช่วงเดือน

ก.พ. - เม.ย. 65

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ชมวิวเขื่อนบางลาง

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

สกายวอร์คอัยเยิอร์เวง ชมทะเลหมอก

อุโมงค์ปิยะมิตร

ไทรพันปี , บ่อน้ำร้อน

สตรีทอาร์ต , ตู้ไปรษณีย์

วัดช้างให้ สักการะบูชาหลวงปู่ทวด

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

 

พักเบตง 2คืน

โดยสายการบินAir Asia

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ปัตตานี-วัดช้างให้-เขื่อนบางลาง-เบตง-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

โรงแรม
เบตงเมอร์ลิน หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๋วย กม.4-อุโมงค์ปิยะมิตร ต้นไทรพันปี - บ่อน้ำร้อนเบตง-

ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม

โรงแรม
เบตงเมอร์ลิน หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สตรีทอาร์ต-ตู้ไปรษณีย์-หอนาฬิกา-เมืองยะลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
19 - 21 ก.พ. 65

7,888.-

7,888.-.-

1,500.-

4 - 6 มี.ค. 65

7,888.-

7,888.-.-

1,500.-

25 - 27 มี.ค. 65

7,888.-

7,888.-.-

1,500.-

1 - 3 เม.ย. 65

7,888.-

7,888.-.-

1,500.-

8 - 10 เม.ย. 65

8,888.-

8,888.-.-

1,500.-

14 - 16 เม.ย. 65

9,888.-

9,888.-.-

1,500.-

รูปภาพ