เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VWE14

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ซาปา มนตร์เสน่ห์ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม” เช็คอิน MOANA SAPA CAFÉ หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต

ชมวิวแบบ 360 องศา สะพานแก้วมังกรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

ล่องเรือชมความงามของวัดตามจุ๊ก วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยือน เมืองหลวงฮานอย อันทรงเสน่ห์ ชมทะเทสาบคืนดาบ

เต็มอิ่ม เฝอเวียดนาม + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด

 

เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ตลาดคนเดินซาปา
โรงแรม
Sapa convention center 3* / Azure Sapa Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต - Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่
โรงแรม
Sapa convention center 3* / Azure Sapa Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซาปา – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว - เมืองฮานอย - แวะร้าน Otop – สุสานลุงโฮ - โบสถ์ใหญ่อานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
โรงแรม
The Light Hanoi 4* / Larosa Hanoi Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮานอย - วัดเฉินก๊วก - เมืองฮานาม – ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก - เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 16 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

19 - 22 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

9 - 12 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

16 - 19 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

23 - 26 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

9 - 12 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

16 - 19 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

23 - 26 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ