เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VWE13

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ซาปา มนตร์เสน่ห์ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม” เช็คอิน MOANA SAPA CAFÉ หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

ล่องเรือชมความงามของวัดตามจุ๊ก วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยือนเมืองหลวงฮานอยอันทรงเสน่ห์ ชมทะเทสาบคืนดาบ

เต็มอิ่ม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด + ล่องเรือทานอาหารอ่าวฮาลอง

 

เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE) 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
30 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดคนเดินซาปา
โรงแรม
Sapa logde 3*/ Sapa Green Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ซาปา–Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่
โรงแรม
The Light Hanoi 4* / Larosa Hanoi Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮานาม - ล่องเรือชมวัด Tam Chuc (วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) - เมืองฮาลอง - แวะร้าน Otop – ตลาดราตรีฮาลอง
โรงแรม
Sea Star Halong 3* / Kenny Halong 3* / Vincent Halong Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า–หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 8 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

20 - 23 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

3 - 6 ก.พ. 66

17,888.-

17,888.-

10 - 13 ก.พ. 66

17,888.-

17,888.-

17 - 20 ก.พ. 66

17,888.-

17,888.-

24 - 27 ก.พ. 66

17,888.-

17,888.-

10 - 13 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

17 - 20 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

24 - 27 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

31 มี.ค. - 3 เม.ย. 66

17,888.-

17,888.-

รูปภาพ