เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VNQH21

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

โรงแรม
Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโฮจิมินห์ - อุโมงต์กู่จี - เมืองมุยเน่    

โรงแรม
Little Paris Muine , Ocean Place Muine Resort3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมุยเน่ - หมู่บ้านชาวประมง - ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว - เมืองโฮจิมินห์

โรงแรม
Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเรอดาม – ไปรษณีย์กลาง - ถนน Nguyen Hue – อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ตลาดเบนถัน ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 5 มิ.ย. 65

11,999.-

11,999.-

16 - 19 มิ.ย. 65

11,999.-

11,999.-

30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65

11,999.-

11,999.-

14 - 17 ก.ค. 65

12,999.-

12,999.-

28 - 31 ก.ค. 65

12,999.-

12,999.-

รูปภาพ