เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD15

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ม.ค. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

16

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ซาปา  เมืองแห่งสายหมอก เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก

น้ำตกได๋เย๋ม สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ไร่ชารูปหัวใจ ฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

 

เต็มอิ่ม Van sam fanxipan บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด

 

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia (FD)

 น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดคนเดินซาปา
โรงแรม
Azure Sapa Hotel Hotel / Sapa Green Convention Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่ - ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดก๊กเลี๊ยว - ร้าน otop - เมืองฮานอย
โรงแรม
Halais Hanoi hotel* / Chalcedony Hanoi * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม – สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - ตลาดหมกโจว
โรงแรม
Moung Thanh Holiday Moc Chau 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
26 - 29 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

2 - 5 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

16 - 19 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

16 - 19 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

23 - 26 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

31 - 3 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

7 - 10 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

5 - 8 พ.ค. 66

16,888.-

16,888.-

12 - 15 พ.ค. 66

16,888.-

16,888.-

19 - 22 พ.ค. 66

15,888.-

15,888.-

26 - 29 พ.ค. 66

15,888.-

15,888.-

8 - 11 มิ.ย. 66

15,888.-

15,888.-

16 - 19 มิ.ย. 66

15,888.-

15,888.-

22 - 25 มิ.ย. 66

15,888.-

15,888.-

30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 66

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ