เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD02

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม

ช่วงเดือน

ส.ค. - ม.ค. 66

จำนวนพีเรียด

20

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี
Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์

 

พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ Buffet อาหารนานาชาติ

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดคนเดินซาปา
โรงแรม
Sapa logde 3*/ Sapa Green Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ซาปา–Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่
โรงแรม
The Light Hanoi 4* / Larosa Hanoi Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮานาม - ล่องเรือชมวัด Tam Chuc (วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) - เมืองฮาลอง - แวะร้าน Otop – ตลาดราตรีฮาลอง
โรงแรม
Sea Star Halong 3* / Kenny Halong 3* / Vincent Halong Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า–หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 8 ส.ค. 65

13,888.-

13,888.-

10 - 13 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

19 - 22 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

26 - 29 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

31 ส.ค. - 3 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

2 - 5 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

9 - 12 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

16 - 19 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

30 ก.ย. - 3 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

12 - 15 ต.ค. 65

15,888.-

15,888.-

21 - 24 ต.ค. 65

16,888.-

16,888.-

28 - 31 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

4 - 7 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

11 - 14 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

18 - 21 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

25 - 28 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

14 - 17 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

18,888.-

18,888.-

รูปภาพ