MONO SWISS

MONO SWISS

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SWQR03

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

69500 คน

ท่องเที่ยว

สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

มี.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

รายละเอียดโปรแกรม

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบิน QATAR AIRWAYS  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง (ลูกค้าจำเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง หรือ Antigen Rapid Test (ART) 24 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก) 

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - แม่น้ำไรน์ - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโตหิน

โรงแรม
Hotel Grand Europe 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สถานีกรินเดิลวาลด์ – ยอดเขายุงเฟรา - เมืองอินเทอร์ลาเคิน 
พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราวให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ  

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมองเทรอซ์ – Dent de Jaman - โรเชอร์เดอนาเย่ - Montreux casino - Queen studio - อนุสาวรีย์ Freddie Mercury -Chaplin Statue - ส้อมยักษ์ The Fork - Photography Museum - เมืองโลซานน์ - มหาวิหารแห่งโลซานน์ - เมืองเจนีว่า - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวดเจ็ทโด
เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ตามคลินิกที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ เลือกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏการเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าทัวร์)

โรงแรม
Hotel Novotel Geneva Centre 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเบิร์น - Zentrum Paul Klee - Federal Palace – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - Berner Minster - Church of the Holy Ghost - เมืองซุก - เมืองซูริค

โรงแรม
Hotel A-JA Zurich 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ( บริษัททัวร์ทำให้ )

2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ที่บริษัททัวร์พาไปตรวจในวันที่ 4 รวมอยู่ในค่าทัวร์ เมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ตามเงื่อนไขการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์และเดินทางเข้าไทย)


 

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนดยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 7 วัน

เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อัพเดตวันที่ 21 ธ.ค 2564 **


 

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
23 - 29 มี.ค. 65

69,500.-

64,500.-.-

-

รูปภาพ