เก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี

เก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PKFD04

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

ภูเก็ต

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 65

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

รายละเอียดโปรแกรม

มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
11 - 13 มี.ค. 65

9,855.-

9,855.-.-

1,500.-

25 - 27 มี.ค. 65

9,855.-

9,855.-.-

1,500.-

8 - 10 เม.ย. 65

9,855.-

9,855.-.-

1,500.-

14 - 16 เม.ย. 65

12,855.-

12,855.-.-

1,500.-

22 - 24 เม.ย. 65

9,855.-

9,855.-.-

1,500.-

รูปภาพ