น่าน สะปัว ปัว บ่อเกลือ

น่าน สะปัว ปัว บ่อเกลือ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : NNBS03

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

น่าน

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ม.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

รถบัส

อธิบาย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 17.00น. พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน                                                                                                                      

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดพระธาตุแช่แห่ง-เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน-อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน                                

โรงแรม
โรงแรมน้ำทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดพระธาตุเขาน้อย-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-ชมวิวสะพานบ้านสะปัน-หยุดเวลา คาเฟ่-จุดชมวิวภูคา1715-ปัว-กาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ-เมืองน่าน                                                                                                                                                                                                                                                          

โรงแรม
โรงแรมน้ำทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

น่าน - แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ                                                                                                                                                

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
30 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 64

4,999.-

4,999.-

-

รูปภาพ