ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MBS01

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

35 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, มาเลเชีย

ช่วงเดือน

ก.ค. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

รถบัส

อธิบาย

ล่องใต้สู่หาดใหญ่  ปีนัง เก็นติ้ง   กัวลาลัมเปอร์   ปุตราจายา
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

รายละเอียดโปรแกรม

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ -สะเดา
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หาดใหญ่-ด่านนอก ปีนัง
โรงแรม
CITY BAVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ปีนัง - Genting Highland - Genting Sky World Theme Park
โรงแรม
โรงแรม First World Hotel
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ -ปุตราจายา-ด่านนอก หาดใหญ่
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 - 31 ก.ค. 65

8,999.-

8,999.-

11 - 15 ส.ค. 65

8,999.-

8,999.-

12 - 16 ต.ค. 65

8,999.-

8,999.-

21 - 25 ต.ค. 65

8,999.-

8,999.-

9 - 13 ธ.ค. 65

8,999.-

8,999.-

30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

9,999.-

9,999.-

รูปภาพ