มนต์ฮัก.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

มนต์ฮัก.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LWE06

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

16

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 

LWE06 มนต์ฮัก.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

 

หลวงพระบาง         ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวชม น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี 
                               วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง แวะชิมขนม JOMA Café อิสระช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง
                               พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง หลวงพระบาง-วังเวียง

วังเวียง                    เช็คอิน บลูลากูน อ่างสวรรค์ พูผาจำปาลาว สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง

เวียงจันทน์               อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ

 

 

เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์ Thai Smile Airways (WE)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
30 kg. / CARRY ON 7 kg.

บินตรงสู่หลวงพระบาง กลับเวียงจันทน์ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – เมืองหลวงพระบาง – วัดวิชุลราช – พระราชวัง หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง
โรงแรม
โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี – น้ำตกตาดแก้ว – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดแสนสุขาราม -วัดเชียงทอง – อิสระตลาดมืดหลวงพระบาง
โรงแรม
โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ร้านกาแฟประชานิยม – โจมาคาเฟ่ – สถานีรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - วังเวียง - บลูลากูน – ภูผาจำปาลาว – อ่างสวรรค์ - สะพานฟ้า - แม่น้ำซอง - ถนนคนเดินวังเวียง
โรงแรม
โรงแรม ศรีสมบัติพลาซ่า 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วังเวียง – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง -ประตูชัย – วัดสีเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 5 ธ.ค. 65

15,888.-

15,888.-

9 - 12 ธ.ค. 65

15,888.-

15,888.-

23 - 26 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

5 - 8 ม.ค. 66

15,888.-

15,888.-

12 - 15 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

19 - 22 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

26 - 29 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

2 - 5 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

9 - 12 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

16 - 19 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

23 - 26 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

2 - 5 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

9 - 12 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

16 - 19 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

23 - 26 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ