คิดฮอด...ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

คิดฮอด...ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LVN07

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

13

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

คิดฮอด...ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 5วัน 3คืน

พัก หลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

เวียงจันทน์          เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง

วังเวียง                เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง

หลวงพระบาง      เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี
                            ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ร้านประชานิยม ช้อปปิ้งตลาดมืด

รายละเอียดโปรแกรม

ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - เมืองหลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง
โรงแรม
โรงแรมมะโนลัก / ปะคองทอง / MY LAOS HOME หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ตลาดมืดหลวงพระบาง
โรงแรม
โรงแรมมะโนลัก / ปะคองทอง / MY LAOS HOME หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง - ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม - สถานีรถไฟหลวงพระบาง – วังเวียง – บลูลากูน –ถ้ำปูดำ - สะพานสีฟ้า – Option! ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
โรงแรม
โรงแรม M&M / โรงแรมศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วังเวียง - นครเวียงจันทน์ - ช้อปปิ้ง Duty Free – หนองคาย ประเทศไทย - กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 9 ม.ค. 66

9,888.-

9,888.-

12 - 16 ม.ค. 66

9,888.-

9,888.-

25 - 29 ม.ค. 66

9,888.-

9,888.-

1 - 5 ก.พ. 66

9,888.-

9,888.-

8 - 12 ก.พ. 66

9,888.-

9,888.-

15 - 19 ก.พ. 66

9,888.-

9,888.-

22 - 26 ก.พ. 66

9,888.-

9,888.-

1 - 5 มี.ค. 66

9,888.-

9,888.-

2 - 6 มี.ค. 66

9,888.-

9,888.-

8 - 12 มี.ค. 66

9,888.-

9,888.-

15 - 19 มี.ค. 66

9,888.-

9,888.-

22 - 26 มี.ค. 66

9,888.-

9,888.-

29 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

9,888.-

9,888.-

รูปภาพ