เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LFD05

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 

เวียงจันทน์         เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง

วังเวียง                ถ่ายรูปสุดชิค! บลูลากูน2 พูผาจำปาลาว อ่างสวรรค์ สะพานสีฟ้า 

                               ล่องเรือชมธรรมชาติผ่านสายน้ำอันงดงามที่ แม่น้ำซอง

หลวงพระบาง    น้ำตกตาดกวางสี พระราชวัง พระธาตุพูสี วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง

         JOMA Café ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ร้านกาแฟประชานิยม

 

Optional Tour!  ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นอันน่าหลงใหล

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต-นครเวียงจันทน์ -พระธาตุหลวง-ประตูไซ-วัดสีเมือง-วังเวียง -ถนนคนเดินวังเวียง
โรงแรม
โรงแรม M&M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง-พูผาจำปาลาว-อ่างสวรรค์-บลูลากูน 2-สะพานสีฟ้า-สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีวังเวียง ถึงสถานีหลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง
โรงแรม
โรงแรมสายน้ำคาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-น้ำตกตาดแก้ว-วดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-Option! ล่องเรือแม่น้ำโขง- ตลาดมืดหลวงพระบาง
โรงแรม
โรงแรมสายน้ำคาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหลวงพระบาง-การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง -ร้านกาแฟประชานิยม-วัดเชียงทอง -คาเฟ่ Joma Bakery – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง-ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

6 - 9 ม.ค. 66

14,888.-

14,888.-

13 - 16 ม.ค. 66

14,888.-

14,888.-

26 - 29 ม.ค. 66

14,888.-

14,888.-

2 - 5 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

9 - 12 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

16 - 19 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

2 - 5 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

3 - 6 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

9 - 12 มี.ค. 66

14,888.-

14,888.-

16 - 19 มี.ค. 66

14,888.-

14,888.-

23 - 26 มี.ค. 66

14,888.-

14,888.-

30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ