ฮักนะ.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

ฮักนะ.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LFD02

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

ก.ค. - ม.ค. 66

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
14 - 17 ก.ค. 65

14,888.-

14,888.-

28 - 31 ก.ค. 65

14,888.-

14,888.-

11 - 14 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

18 - 21 ส.ค. 65

13,888.-

13,888.-

1 - 4 ก.ย. 65

13,888.-

13,888.-

15 - 18 ก.ย. 65

13,888.-

13,888.-

29 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

13 - 16 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

20 - 23 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

27 - 30 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

10 - 13 พ.ย. 65

13,888.-

13,888.-

24 - 27 พ.ย. 65

13,888.-

13,888.-

8 - 11 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

15 - 18 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ