LOVE JUNG KOREA... ทัวร์เกาหลี

LOVE JUNG KOREA... ทัวร์เกาหลี

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KXJ101

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี, เอเชีย

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ย. 65

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

KXJ101 LOVE JUNG KOREA... ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบิน  Thai AirAsia X (XJ) 

น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. 

พักโรงแรม ซูวอน 1 คืน โซล 2  คืน (ย่านช้อปปิ้ง)

 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี  (รวมบัตร)

ถ่ายภาพสุดชิค เวนิสเกาหลี

หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก 

พระราชวังเคียงบ็อค 

ช้อปปิ้ง ถนนกาโรซูกิล

ห้าม พลาด หอคอย N Seoul Tower  

ถ่ายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์

 

รายละเอียดโปรแกรม

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 65

18,999.-

18,999.-

7 - 11 มิ.ย. 65

17,999.-

17,999.-

14 - 18 มิ.ย. 65

18,999.-

18,999.-

21 - 25 มิ.ย. 65

18,999.-

18,999.-

28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 65

17,999.-

17,999.-

5 - 9 ก.ค. 65

18,999.-

18,999.-

12 - 16 ก.ค. 65

18,999.-

18,999.-

19 - 23 ก.ค. 65

18,999.-

18,999.-

26 - 30 ก.ค. 65

18,999.-

18,999.-

2 - 6 ส.ค. 65

17,999.-

17,999.-

9 - 13 ส.ค. 65

18,999.-

18,999.-

16 - 20 ส.ค. 65

18,999.-

18,999.-

23 - 27 ส.ค. 65

18,999.-

18,999.-

30 ส.ค. - 3 ก.ย. 65

18,999.-

18,999.-

รูปภาพ