CLASSIC SAKURA TOKYO FUJI

CLASSIC SAKURA TOKYO FUJI

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ37

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน • นาริตะ 2 คืน • พิเศษ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น!!

 

เทศกาลชมดอกซากุระบนสะพรั่ง Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023

ชมวิวฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ ขอพรวัดอาซากุสะ วัดนาริตะซัน สวนอุเอโนะ

ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดอเมโยโกะ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท ห้างไดเวอร์ซิตี้ ย่านชินจูกุ

 

 เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - Gotemba Premium Outlets - พักฟูจิออนเซ็น
โรงแรม
Fuji Garden Hotel Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5 – เทศกาลชมดอกซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
โรงแรม
International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดนาริตะซันโชจิ – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโก - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
โรงแรม
International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
17 - 21 มี.ค. 66

32,888.-

32,888.-

18 - 22 มี.ค. 66

32,888.-

32,888.-

21 - 25 มี.ค. 66

34,888.-

34,888.-

23 - 27 มี.ค. 66

35,888.-

35,888.-

24 - 28 มี.ค. 66

35,888.-

35,888.-

28 มี.ค. - 1 เม.ย. 66

35,888.-

35,888.-

30 มี.ค. - 3 เม.ย. 66

35,888.-

35,888.-

31 มี.ค. - 4 เม.ย. 66

34,888.-

34,888.-

4 - 8 เม.ย. 66

34,888.-

34,888.-

7 - 11 เม.ย. 66

34,888.-

34,888.-

8 - 12 เม.ย. 66

34,888.-

34,888.-

9 - 13 เม.ย. 66

37,888.-

37,888.-

10 - 14 เม.ย. 66

39,888.-

39,888.-

11 - 15 เม.ย. 66

39,888.-

39,888.-

รูปภาพ