HOKKAIDO TOMAMU ICE VILLAGE

HOKKAIDO TOMAMU ICE VILLAGE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ31

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด โทมามุ ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ

ที่พัก อาซาฮิคาวะ 1 คืน ซัปโปโร 3 คืน พิเศษ!! เมนู ปิ้งย่าง + ขาปุยอดฮิต + ชาบู + ราเม็ง

ชมความมหัศจรรย์ของ Tomamu Ice Village หมู่บ้านน้ำแข็งโทมามุ
Optional tour!! ตะลุยหิมะที่ สโนว์โมบิลแลนด์ซัปโปโร ไหว้พระขอพร เนินพระพุทธเจ้า

เที่ยวชม คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์สาเก สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง

อิสระท่องเที่ยว สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ย่านทานุกุจิ
หรือ ฟรีบริการรถรับส่ง
Kitanogurume’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – เมืองอาซาฮิคาวะ - อิออนมอลล์
โรงแรม
Art Asahikawa Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า – Hoshino Resorts Tomamu Ice Village หรือ หมู่บ้านน้ำแข็งโทมามุ
โรงแรม
Hotel in Sapporo Area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ - Duty free
โรงแรม
Hotel in Sapporo Area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ฟรีบริการรถรับส่ง Kitanogurume’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ
โรงแรม
Hotel in Sapporo area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
25 - 30 ม.ค. 66

42,888.-

42,888.-

15 - 20 ก.พ. 66

43,888.-

43,888.-

22 - 27 ก.พ. 66

43,888.-

43,888.-

27 ก.พ. - 4 มี.ค. 66

43,888.-

43,888.-

1 - 6 มี.ค. 66

41,888.-

41,888.-

8 - 13 มี.ค. 66

39,888.-

39,888.-

15 - 20 มี.ค. 66

41,888.-

41,888.-

รูปภาพ