SNOW MONKEY OSAKA TOKYO

SNOW MONKEY OSAKA TOKYO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ30

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

18

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น... โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว

ที่พัก นาโกย่า 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน ฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
yakiniku + ชาบู และ เมนูขาปู!!


ชมความสวยงามของ Nabana no sato เทศกาลไฟประดับ อุโมงค์ไฟยาวสุดอลังการ
ตะลุยหิมะที่ลานสกีฟูจิเท็น เช็คอินแลนด์มาร์ค
!! ปราสาทโอซาก้า วัดอาซากุสะ ปราสาทมัตสึโมโต้ 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ สวนโออิชิปาร์ค
ดูลิงกังที่
Snow Monkey Park ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ และ ร้านปลอดภาษี Shikido Kawaguchiko

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. + Carry on 7 Kg

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet park jazz dream - เทศกาลไฟประดับ Nabana No Sato Winter Illumination
โรงแรม
Hotel in Nogaya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ - นากาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโต้
โรงแรม
Hotel in Matsumoto area หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Snow Monkey Park - ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ - ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free
โรงแรม
Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนโออิชิปาร์ค – ลานสกีฟูจิเท็น - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจู
โรงแรม
Hotel in Tokyo area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
31 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

5 - 1 ม.ค. 66

37,888.-

37,888.-

7 - 12 ม.ค. 66

37,888.-

37,888.-

12 - 17 ม.ค. 66

37,888.-

37,888.-

14 - 19 ม.ค. 66

36,888.-

36,888.-

21 - 26 ม.ค. 66

37,888.-

37,888.-

2 - 7 ก.พ. 66

37,888.-

37,888.-

9 - 14 ก.พ. 66

37,888.-

37,888.-

16 - 21 ก.พ. 66

37,888.-

378,888.-

16 - 21 ก.พ. 66

37,888.-

37,888.-

23 - 28 ก.พ. 66

37,888.-

37,888.-

4 - 9 มี.ค. 66

37,888.-

37,888.-

9 - 14 มี.ค. 66

37,888.-

37,888.-

11 - 16 มี.ค. 66

37,888.-

37,888.-

14 - 19 มี.ค. 66

37,888.-

37,888.-

16 - 21 มี.ค. 66

37,888.-

37,888.-

21 - 26 มี.ค. 66

37,888.-

37,888.-

23 - 28 มี.ค. 66

37,888.-

37,888.-

รูปภาพ