EXCLUSIVE CLASSIC EUROPE

EXCLUSIVE CLASSIC EUROPE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : IQR01

Pic

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี

ช่วงเดือน

เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 

เที่ยว... อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  9วัน 6คืน

อิตาลี           มหาวิหารแห่งมิลาน พระราชวังมิลาน ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

สวิส             นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE"  
                    ตามรอยซี่รี่ย์สหายผู้กอง ทะเลสาบเบรียนซ์ เช็คอินไฮไลท์ สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล

ฝรั่งเศส        เวนิสน้อย พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
                     ช้อปปิ้ง ห้างปลอดภาษี
Benlux Louvre  ห้างLa Samaritaine  และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กก. / CARRY ON 7 กก.  

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง QR831 BKK-DOH 19.25-22.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

QR123 DOH-MXP 01.40-07.00 ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า - ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – เมืองโคโม่
โรงแรม
Hotel Cruise 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม่ - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz
โรงแรม
Ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอิเซลท์วอลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - Crash landing on you bridge – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen – Kirchhofer
โรงแรม
Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองกอลมาร์ – เวนิสน้อย – เมืองแบลฟอร์
โรงแรม
Best Western Plus hotel Belfort Centre Gare 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทรัว - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส
โรงแรม
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย – The Palace – The Hall of Mirrirs – The Gardens – The Estate of Trianon – Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำ – เมืองปารีส – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
โรงแรม
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง QR042 CDG-DOH 09.30-16.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ QR830 DOH-BKK 19.25-06.15
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
23 เม.ย. - 1 พ.ค. 66

75,900.-

75,900.-

26 เม.ย. - 4 พ.ค. 66

75,900.-

75,900.-

รูปภาพ