WONDERFUL OF EAST EUROPE

WONDERFUL OF EAST EUROPE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EEY03

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ย. 66

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY AUSTRIA 8วัน 5คืน

เที่ยวยุโรปตะวันออกกับ 5 ประเทศในฝัน

เยอรมัน           ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเฟราเอน จัตุรัส Marienplatz

เช็ก                 สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ อนุสรณ์สถานJan Hus เยี่ยมชม ปราสาทปราก
                        มหาวิหารเซนต์วิตัส
สะพานชาร์ลส์ โบสถ์ติน หอนาฬิกาดาราศาสตร์

สโลวาเกีย        เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน

ฮังการี              ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย          
                        ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ โบสถ์ Matthias Church และ Fisherman's Bastion

ออสเตรีย          เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และ ความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ 
                         มหาวิหารเซนต์สตีเฟน พระราชวังฮอฟบวร์ก โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา เสาศักดิ์สิทธิ์ Column of Pest

 

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.  

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – มหาวิหารเฟราเอน - New Town Hall - จัตุรัส Marienplatz
โรงแรม
Holiday Inn München Süd 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus
โรงแรม
Spa Hotel Vita 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเบอร์โน
โรงแรม
Vista Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี- ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย
โรงแรม
Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

บูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer Outlet in Parndorf - ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา – Column of Pest - ถนน Karntner Strasse
โรงแรม
H+ Hotel Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 20 มิ.ย. 66

57,900.-

57,900.-

12 - 19 ก.ย. 66

57,900.-

57,900.-

19 - 26 ก.ย. 66

57,900.-

57,900.-

รูปภาพ