เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม

เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CRMFD2

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

6990 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่, เชียงราย

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ก.พ. 65

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-ร้านของฝากแม่ลอง101กรีที-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค

 

โรงแรม
ที่พัก: Work Den Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

   วัดร่องเสือเต้น-ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475 ดอยล้าน-โรงงานกาแฟดอยช้าง-Yayo Café-เชียงใหม่-แม่กำปอง-ร้านอาหารกาแล

 

โรงแรม
ที่พัก:โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

 ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
3 - 5 ธ.ค. 64

7,990.-

-.-

1,500.-

10 - 12 ธ.ค. 64

8,990.-

-.-

1,500.-

11 - 13 ธ.ค. 64

7,990.-

-.-

1,500.-

31 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65

9,990.-

-.-

1,500.-

5 - 7 ก.พ. 65

6,990.-

-.-

1,500.-

19 - 21 ก.พ. 65

6,990.-

-.-

1,500.-

25 - 27 ก.พ. 65

6,990.-

-.-

1,500.-

รูปภาพ