เชียงใหม่ ลำปาง ซากุระเมืองไทย ขุนช่างเคี่ยน

เชียงใหม่ ลำปาง ซากุระเมืองไทย ขุนช่างเคี่ยน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMBS04

จำนวนวัน

3 วัน 1 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่

ช่วงเดือน

ม.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

รถบัส

อธิบาย

รายละเอียดโปรแกรม

จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                           

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนช่างเคียน-พระธาตุดอยสุเทพ-สวนI Love Flower Farmหรือสวนดอกไม้แม่ริม-ห้วยตึงเฒ่า - ประตูท่าแพ

โรงแรม
Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงใหม่-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระธาตุลำปางหลวง-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
14 - 16 ม.ค. 65

2,999.-

2,999.-.-

-

รูปภาพ