เชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง

เชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMBS03

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่

ช่วงเดือน

ธ.ค. 64

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

รถบัส

อธิบาย

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดบ้านเด่น

สวนสนแม่แตง

สวนดอกไม้แม่ริม 

พระธาตุดอยคำ ขอพรหลวงพ่อทันใจ

พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม

วัดพระธาตุดอยพระฌาน พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง

ห้วยตึงเฒ่า คาเฟ่สุดชิคถ่ายรูปคู่กับคิงคองยักษ์ 

โกเหน่ง ร้านยอดฮิต

ช๊อปปิ้งกาดทุ่งเกวียน

 

เดินทางโดยโค้ชปรับอากาศ

พักเมืองเชียงใหม่ 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                           

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงใหม่-แม่แตง-วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-สวนสนแม่แตง-แม่ริม-สวนดอกไม้แม่ริม-พระธาตุดอยคำ- พระธาตุดอยสุเทพ

โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านโกเหน่ง-วัดพระสิงห์-วัดโลกโมฬี-ห้วยตึงเฒ่า-วัดต้นเกว๋น-กาดมาลิน Street Food Market หน้ามช.

โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงใหม่-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
30 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 64

3,999.-

3,999.-

-

รูปภาพ