โฮมสเตย์จันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ผลไม้

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-CHPK00

จำนวนวัน

2 วัน 1 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

10 คน

ท่องเที่ยว

จันทบุรี

ช่วงเดือน

พ.ค. - ก.ค. 64

จำนวนพีเรียด

12

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

โฮมสเตย์จันทบุรี 2วัน 1คืน : กินปู ดูเหยี่ยว พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ผลไม้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องแพ ดูเหยี่ยว
  • บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ไม่อั้น!!
  • บุฟเฟ่ต์ปู และอาหารทะเล
  • พักโฮมสเตย์จันทบุรี
  • เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

รายละเอียดโปรแกรม

- 07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั้มน้ำมันShell แจ้งวัฒนะ
- ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ
- 10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดจันทบุรี
- วัดปากน้ำแขมหนู โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สวยงาม ไฮไลท์ก็คือ บันไดพญานาค 5 เศียร มุมถ่ายรูปสวยมากๆ
- โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่เมืองจันทบุรี ให้ท่านเยี่ยมชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- เที่ยวชุมชนจันทบูร ชุมบ้านเรือนริมน้ำเก่าสมัย ร.5 มีสถาปัตยกรรมโบราณ ร้านขายของ ร้านอาหารต่างๆ
- *อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- บ่าย Check in ที่ “รัตนะบุรี โฮมสเตย์” เป็นโฮมสเตย์สไตล์ไทย ผสมผสานสถาปัตยกรรมเมือง แถมมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ฟรี!! บริการคูปองกาแฟสดท่านละ 1ใบ)
- ล่องแพเปียกไปตามธรรมชาติ ชมแม่น้ำ และป่าไม้รอบข้าง
- ชมฝูงเหยี่ยวแดงนับ 1,000 ตัว ให้อาหารเหยี่ยวบนแพ อิสระได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) บุฟเฟ่ต์อาหารปูและทะเลไม่อั้น
(ฟรีมิกเซอร์ โซดา น้ำแข็ง น้ำเปล่า น้ำอัดลม) จนถึงเวลา 22.00น.
โรงแรม
รัตนบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

- เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 2)
- อิสระพักผ่อนบริเวณที่พักตามอัธยาศัย
- 09.00 น. เดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา ชมวิวแบบพาโนรามา ชมความงดงามของ ถนนเฉลิมบรูพาชลทิต
- เดินทางสู่ สวนละไม อาณาจักรผลไม้ เที่ยวชมสวน และ ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้แบบไม่อั้น พร้อมเมนูเด็ดยอดนิยมของสวนละไม
- เที่ยง บริการอาหารและของว่างระหว่างชมสวน (มื้อที่ 3)
- จุดที่หนึ่ง นั่งรถรางเข้าชมสวน ขึ้นไปจุดบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ของทานสวนละไม
- จุดที่สอง แวะเที่ยวชมในสวนเงาะ พร้อมทานเครื่องดื่มของว่าง คาว หวาน ที่ทางสวนจัดไว้ให้
- จุดที่สาม เที่ยวชมฟาร์มแกะบรรยากาศสุดชิล
*กรณีสวนผลไม้ปิด หรือ ไม่สามารถเข้าได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสวนลไม้ เทียบเท่าแทน
- ได้เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ก่อนกลับแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก
- 17.00 น. เดินทางถึง ปั้มน้ำมันShell แจ้งวัฒนะ โดยสวัสดิภาพ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
15 - 16 พ.ค. 64

3,599.-

3,599.-

-

19 - 20 พ.ค. 64

3,399.-

3,399.-

-

22 - 23 พ.ค. 64

3,599.-

3,599.-

-

26 - 27 พ.ค. 64

3,399.-

3,399.-

-

29 - 30 พ.ค. 64

3,599.-

3,599.-

-

5 - 6 มิ.ย. 64

3,599.-

3,599.-

-

9 - 10 มิ.ย. 64

3,399.-

3,399.-

-

12 - 13 มิ.ย. 64

3,599.-

3,599.-

-

19 - 20 มิ.ย. 64

3,599.-

3,599.-

-

23 - 24 มิ.ย. 64

3,399.-

3,399.-

-

26 - 27 มิ.ย. 64

3,599.-

3,599.-

-

3 - 4 ก.ค. 64

3,599.-

3,599.-

-

รูปภาพ

FAQ