6 โปรแกรมทัวร์ที่พบ

Pic สิงคโปร์

SINGAPORE PACKAGE 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : PKSG01
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - มีนาคม 65

เริ่มต้น 19,900.-

Pic สิงคโปร์

แพ็คเกจสิงคโปร์รวม TEST&GO 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : BST-SG01
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2565

เริ่มต้น 15,888.-

Pic สิงคโปร์

PACKAGE SINGAPORE ONLY 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : PKSG02
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2565

เริ่มต้น 7,888.-

Pic สิงคโปร์, มาเลเชีย

MALAYSIA SINGAPORE 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MFD01
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2565

เริ่มต้น 19,888.-

Pic สิงคโปร์, เอเชีย

JOURNEY TO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SGTR06
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

เริ่มต้น 13,888.-

Pic สิงคโปร์

PERFECT IN SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : STR01
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565

เริ่มต้น 14,888.-