1 โปรแกรมทัวร์ที่พบ

Pic เอเชีย, พม่า

มิงกะลาบา... พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : YFD01
ช่วงวันที่เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2565

เริ่มต้น 12,888.-