Pic กรุงเทพ

Dancing like a K-Pop Star 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : KOREA-02
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2564

เริ่มต้น 1,179.-

Pic กรุงเทพ

ดินเนอร์หรู "ล่องเรือเมอริเดียน ครูซส์" 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : BST-MCPK
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - พฤษภาคม 2565

เริ่มต้น 499.-

Pic กรุงเทพ

Glittering like a K-Series Star 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : KOREA-03
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน

เริ่มต้น 1,289.-

Pic กรุงเทพ

Cooking like a K-Food Chef 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : KOREA-01
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2564

เริ่มต้น 969.-

Pic จันทบุรี

Aloha Sunset Homestay 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : PKCH01
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

เริ่มต้น 2,999.-

Pic ชลบุรี

แพ็คเกจ : พัทยา เกาะล้าน คาเฟ่ตกหมึก 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : PKCB06
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

เริ่มต้น 799.-

Pic ชลบุรี

แพ็คเกจ : พัทยา ดำน้ำแสมสาร 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : PKCB05
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

เริ่มต้น 999.-

Pic ตราด

แพ็คเกจ : เกาะกูด ...Feel Good 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : BST-TDPK1
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

เริ่มต้น 1,999.-

Pic ระยอง

แพ็คเกจ เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : PKRY02
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

เริ่มต้น 1,499.-